483-5900

Kristinn G. Kristjánsson

Lögg. fasteignasali og iðnmeistari

Gjaldskrá

Verðskrá Fagvís:
2% sölulaun í einkasölu á eignum að 30 millj. 1,85% í einkasölu á eignum yfir 30 millj., 2,9% í almennri sölu.
Lágmarks sölulaun eru kr. 280.000.- Í sérstökum tilfellum er möguleiki á sérsamningi miðað við aðstæður.
Virðiðsaukaskattur leggst á öll sölulaun
Umsýslugjald er kr. 44.000.- auk vsk.
Fast gjald v/ vistunar,myndatöku og skráningar á netið er 14.800.- auk vsk

Ábyrgðaraðili fasteignamiðlunarinnar Fagvís er Kristinn G. Kristjánsson kt. 301247-4789
Vsk nr. 96730
Sími 483-5900 eða Gsm 892-9330