483-5900

Kristinn G. Kristjánsson

Lögg. fasteignasali og iðnmeistari

Gjaldskrá

Fagvís ehf kt. 420108-0950. Vsk nr. 96730
Breiðumörk 13
810 Hveragerði
Sími 483-5900 gsm 892-9330

Verðskrá Fagvís ehf:

1,8% sölulaun í einkasölu á eignum að 30 millj. 1,65% í einkasölu á eignum yfir 30 millj., 2,3% í almennri sölu. Möguleiki er á sérsamningum ef um sértæk tilfelli er að ræða.
Lágmarks sölulaun eru kr. 280.000.- Í sérstökum tilfellum er möguleiki á sérsamningi miðað við aðstæður. Virðiðsaukaskattur leggst á öll sölulaun
Umsýslugjald er kr. 44.000 + vsk. 10.560 = kr. 54.560
Fast gjald v/ vistunar,myndatöku og skráningar á netið er kr. 14.800 + vsk. 3.552 = kr. 18.352

Ábyrgðaraðili fasteignamiðlunarinnar Fagvís ehf er:
Kristinn G. Kristjánsson kt. 301247-4789
Lögg. fasteignasali